ปฏิญญา 2257 - Xxxไทย - หนังโป๊ - หี XXX ฟรี

§2257 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

โมเดลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเมื่อมีการสร้างภาพ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การแสดงภาพทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รับการยกเว้นจาก 18 U.S.C. §§2257, 2257A และ/หรือ 28 C.F.R. §75 เนื่องจาก:

1) ไม่อธิบายพฤติกรรมที่ระบุโดยเฉพาะใน 18 U.S.C §2256 (2) (A) (i) ถึง (iv);

2) ไม่อธิบายพฤติกรรมที่ระบุโดยเฉพาะใน 18 U.S.C. §2257A ผลิตหลังวันที่ 19 มีนาคม 2552

3) อย่าอธิบายความประพฤติที่ระบุไว้ใน 18 U.S.C. §2256(2)(A)(v) เกิดขึ้นหลังวันที่ 19 มีนาคม 2552;

4) การแสดงภาพถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 หรือ,

5) บริษัทนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น “ผู้ผลิต” ในส่วนที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ใน 28 C.F.R. §75.1(ค